USG ortopedyczne

USG stawu skokowego

Badanie USG stawu skokowego umożliwia ocenę wybranych wad wrodzonych, a także wielu zmian na podłożu przeciążeniowym i zapalnym. USG stawu skokowego pozwala ponadto na rozpoznanie uszkodzeń tkanek miękkich otaczających staw – więzadeł, ścięgien mięśni, nerwów i naczyń, a także ocenę obrysów kostnych i chrząstki w ograniczonym zakresie. Zaleca się, aby badanie USG stawu skokowego było wykonywane po każdym urazie skrętnym kostki. Z uwagi na dużą ilość struktur tej okolicy badanie USG powinno być ukierunkowane przez badanie kliniczne, aby szybko postawić właściwą diagnozę, a w razie wątpliwości zlecić wykonanie rezonansu magnetycznego.

Jakie schorzenia i urazy można zdiagnozować za pomocą USG stawu skokowego?

Poniżej wymieniono najczęstsze patologie, które można częściowo lub całkowicie ocenić podczas badania USG stawu skokowego.

 1. Ból z przodu kostki:
  • Zespół wklinowania przedniego – obecność osteofitów ograniczających zgięcie grzbietowe stawu skokowego (konflikt przedni),
  • Uszkodzenie ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego,
 2. Ból z boku kostki:

  {m4v}badania_usg/usg_stopy/zapalenie-pochewek-strzalkowych-usg-stopy-krakow{/m4v}

 3. Ból przyśrodkowej strony kostki:
  • uszkodzenie więzadła trójgroniastego,
  • uszkodzenia ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego,
  • zespół kanału stępu – ucisk nerwu piszczelowego tylnego – objawy mogą być obecne także w obrębie podeszwy stopy,
 4. Ból z tyłu stawu skokowego:
 5. {m4v}badania_usg/usg_stopy/zapalenie-kaletki-achillesa-usg-achillesa-krakow{/m4v}

 6. Ból w środku stawu skokowego lub rozlany ból stawu:
  • Zapalenie błony maziowej,
  • Ciała wolne w stawie.

W USG stawu skokowego nie jest możliwa ocena:

 • chrząstki piszczeli, bloczka kości skokowej w 2/3 tylnej części oraz chrząstki kości strzałkowej (dotyczy chrząstki stawu skokowo-goleniowego),
 • zmian wewnątrzkostnych, zmian podchrzęstnych (obrzęk szpiku kostnego),
 • patologii i uszkodzeń w obrębie zatoki stępu,
 • stawu podskokowego.

Jak przebiega badanie USG stawu skokowego?

Standardowe badanie USG stawu skokowego obejmuje ocenę kolejnych okolic stawu: przedniej, bocznej, przyśrodkowej oraz tylnej. W trakcie badania pacjent leży na plecach z kończyną ugiętą w kolanie do kąta 45 stopni. W trakcie USG ścięgna Achillesa oraz podeszwowej strony stopy pacjent leży na brzuchu.

Badanie dynamiczne USG stawu skokowego polega na ocenie wybranych struktur w trakcie prób stresowych, ruchu w stawie lub podczas napięcia mięśni. Najczęściej ocenia się wydolność więzadeł, np.

 • podczas próby szuflady przedniej oceniane jest więzadło skokowo-strzałkowe przednie (ATFL, anterior talo-fibulare ligament) – najczęściej uszkadzane w wyniku skręcenia stawu skokowego,
 • podczas zgięcia grzbietowego połączonego z rotacją zewnętrzną stopy oceniane jest więzadło piszczelowo-strzałkowe przednie dolne (AITFL, anterior inferior tibiofibular ligament) oraz więzozrost piszczelowo-strzałkowy.

Badanie dynamiczne ścięgien może przykładowo dotyczyć ścięgien mięśni strzałkowych – w przypadku ich nawykowego podwichania w badaniu USG obserwuje się nieprawidłowe przemieszczenie w trakcie ruchu zgięcia i nawrócenia stopy.

Sonochirurgia

Sonochirurgia to określenie przezskórnego zabiegu interwencyjnego wykonywanego pod kontrolą USG.

Sonochirurgia stawu skokowego

Przykładami zabiegów sonochirurgicznych w obrębie stawu skokowego są:

 • Punkcja stawu skokowo-goleniowego lub skokowo-piętowego celem pobrania płynu stawowego,
 • Dostawowe podanie osocza bogatopłytkowego, koncentratu komórek macierzystych w leczeniu wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu,
 • Wykonanie blokady dostawowej – podanie steroidów do stawu celem zmniejszenia dolegliwości bólowych /link/,
 • Podanie steroidów do pochewek ścięgnistych leżących w kanale stępu (leczenie stanu zapalnego pochewek),
 • Podanie steroidu do zmienionej zapalnie kaletki ścięgna Achillesa (ostrzykiwanie steroidami samego ścięgna Achillesa jest przeciwwskazane ze względu na osłabienie struktury ścięgna i zwiększone ryzyko zerwania w przyszłości).

Najczęściej zadawane pytania o USG stawu skokowego:

{faqs cat=20}

Reklamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *