USG ortopedyczne

USG palca ręki

USG palca może być składową badania USG dłoni lub stanowić osobne badanie USG. W obrębie każdego palca lekarz dokonuje oceny:

  • więzadeł stawów nadgarstkowo-śródręcznych, międzypaliczkowych bliższych i międzypaliczkowych dalszych,
  • ścięgien mięśni prostujących i zginających palec,
  • troczków prostowników i zginaczy,
  • mięśni kłębu kciuka i kłębika palca małego.

Jakie patologie można zdiagnozować podczas badania USG palca ręki?

Zwyrodnienie stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka

Zwyrodnienie stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka objawia się bólem u podstawy kciuka, który może promieniować do kłębu kciuka. Dolegliwości nasilają się w trakcie chwytania i wykonywania manipulacyjnych ruchów ręką z udziałem kciuka. W procesie zwyrodnienia dochodzi do stopniowego niszczenia chrząstki stawu. Czynnikami ryzyka powodującymi przyspieszenie zmian zwyrodnieniowych jest wiotkość aparatu torebkowo-więzadłowego, przebyte urazu kciuka oraz reumatoidalne zapalenie stawów.

Badanie USG stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka pozwala zobrazować wysięk zapalny w jamie stawu, pogrubienie aparatu torebkowo-więzadłowego oraz obecność osteofitów na krawędziach powierzchni stawowych. USG umożliwia odróżnienie zwyrodnienia stawu kciuka od choroby de Quervaina (objawy w obu schorzeniach są podobne).

Urazy ścięgien palców

Uszkodzenia ścięgien prostowników palców mogą prowadzić do zniekształceń:

  • Palec butonierkowaty – nadmierne zgięcie w stawie międzypaliczkowym bliższym i przeprost w stawie międzypaliczkowym dalszym,
  • Palec typu łąbędzia szyjka – zgięcie w stawie międzypaliczkowym dalszym i przeprost w stawie międzypaliczkowym bliższym,
  • Kostka bokserska – ból i obrzęk stawu śródręczno-paliczkowego oraz ograniczenie ruchu prostowania palca.

Zniekształcenia palców często występują u osób chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). W przebiegu RZS ścięgna mogą ulec uszkodzeniu m.in. wskutek tarcia o zaostrzone krawędzie powierzchni stawowych (przeczytaj więcej o zniekształceniach palców dłoni w przebiegu RZS). Przerwanie ciągłości ścięgien może również nastąpić w wyniku urazu, np. wskutek przecięcia palca ostrym przedmiotem (przeczytaj więcej w artykule Urazy palca ręki /link/).

Badanie USG palca pozwala ocenić lokalizację oraz stopień uszkodzenia ścięgna. W przypadku zerwania ścięgna USG dynamiczne pokazuje rozchodzenie się kikutów lub przemieszczenie końca ścięgna od miejscu przyczepu w trakcie wykonywania ruchów palcem. Analiza obrazu uzyskanego podczas badania USG pomaga podjąć decyzję co do wyboru metody leczenia. Przeczytaj więcej o urazach palców rąk

Palec trzaskający

W trakcie zginania palców ścięgna mięśni zginaczy są przytrzymywane przez troczki. W obrębie każdego z palców II-V występuje pięć troczków, a w obrębie kciuka trzy troczki. Przeciążenie ścięgna mięśnia zginającego palec może spowodować stan zapalny troczka, jego zwłóknienie i pogrubienie. W efekcie dochodzi do utrudnienia ślizgu leżącego pod troczkiem ścięgna. Objawami palca trzaskającego jest utrata płynnego zgięcia i wyprostu palca ze słyszalnym kliknięciem i bólem w trakcie pokonywania oporu.

Badanie USG palca uwidacznia zmiany zapalne pochewki ścięgna oraz pogrubienie troczka. W dynamicznym badaniu USG (w trakcie ruchu palca) obserwuje się blokowanie ruchu ścięgna pod troczkiem.

Reklamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *