Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny stopy

Ludzka stopa jest bardzo skomplikowaną strukturą pełniącą funkcję lokomocyjną i dźwigającą ciężar całego ciała. Układ kostno-stawowy oraz tkanki miękkie stopy są poddawane dużym obciążeniom, dlatego wyczerpująca diagnostyka tej części ciała jest niezmiernie istotna dla skutecznego planowania leczenia ewentualnych patologii mających wpływ na jakość chodu człowieka. Rezonans magnetyczny (MRI, Magnetic Resonance Imaging) daje możliwość szczegółowego obrazowania tkanek całego ciała. W zakresie badania stopy rezonans magnetyczny umożliwia ocenę struktur głębiej położonych i niewidocznych w badaniu USG, a także tkanek miękkich niewidocznych na zdjęciu rentgenowskim oraz w badaniu tomografii komputerowej. Badanie MRI stopy wykorzystywane jest w zakresie kompleksowej diagnostyki struktur stopy, wykonuje się je głównie w stanach pourazowych oraz przed zabiegami operacyjnymi. 

Rezonans magnetyczny stopy – wskazania

  • diagnostyka urazów oraz ich powikłań, 
  • zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawów stopy,
  • układowe choroby zapalne obejmujące stawy stopy (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zespół Reitera),
  • potwierdzenie uwięźnięcia lub konfliktu nerwu z otaczającymi tkankami (zespół kanału stępu, neuralgia Baxtera, nerwiak Mortona),
  • podejrzenie anomalii anatomicznych, np. dodatkowego mięśnia strzałkowego czwartego,
  • podejrzenie guzów nowotworowych i innych niespecyficznych zmian w obrębie stopy i stawu skokowego.

{mp4}rezonans_mri/rezonans_stawu_skokowego_stopy/rezonans-stopy-krakow|512|512|0{/mp4}

Film 1. Rezonans stopy – przekroje poprzeczne przodostopia. 

Możliwości diagnostyczne rezonansu magnetycznego stopy

Uszkodzenia więzadeł stopy

Większość urazów powierzchownie leżących więzadeł można ocenić dzięki badaniu USG. Rezonans magnetyczny pozwala na ocenę więzadeł głębiej położonych i każdym przypadku, gdy wynik USG jest niejednoznaczny.

Zespół kanału stępu

Istota zespołu kanału stępu polega na uwięźnięciu bądź ucisku nerwu piszczelowego znajdującym się w okolicy pod kostką przyśrodkową. Uwięźnięciu mogą ulec także odgałęzienia nerwu piszczelowego – nerw podeszwowy boczny, nerw podeszwowy przyśrodkowy lub gałązki piętowe. Objawami kanału stępu jest uczucie drętwienia i pieczenia lub ból promieniującym który obejmuje okolicę kostki przyśrodkowej, przyśrodkową część pięty lub podeszwę stopy (w zależności od miejsca ucisku nerwu lub jego odgałęzień). Rezonans stopy pozwala na uwidocznienie przyczyny ucisku, gdy wynik USG nie jest jednoznaczny. Przyczyną ucisku nerwu może być: obecność anomalii anatomicznych, obecność tłuszczaków, nadmierny rozrost błony maziowej, stan zapalny pochewek ścięgnistych, zwłóknienie tkanek lub przemieszczenie odłamów kostnych wskutek urazu.

Nerwiak Mortona

Nerwiak Mortona to neuropatia uciskowa dotycząca nerwów podeszwowych przebiegających w obrębie przodostopia i unerwiających palce stóp. Ucisk dotyczy przeważnie jednego z nerwów i powoduje specyficzne objawy w postaci mrowienia, drętwienia lub bólu wybranych palców i obszaru w przestrzeni między kośćmi śródstopia. W większości przypadków rozpoznanie udaje się ustalić na podstawie objawów klinicznych oraz badania USG. Gdy wynik USG nie jest jednoznaczny, wykonuje się rezonans magnetyczny stopy.

Uszkodzenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

Mięsień piszczelowy tylny odpowiada za podtrzymywanie łuku podłużnego stopy. Uszkodzenie ścięgna tego mięśnia może wynikać z nadmiernego przeciążenia w warunkach stopy płasko-koślawej, zmian zapalnych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), a także może nastąpić w wyniku ostrego urazu. W badaniu rezonansem magnetycznym można sprawdzić jakość ścięgna – czy doszło tylko do naderwania, częściowego zerwania czy całkowitego przerwania ciągłości włókien wraz z dokładnym określeniem lokalizacji kikutów ścięgna (gdy jest to utrudnione w badaniu USG). W podobny sposób można diagnozować uszkodzenia ścięgien pozostałych mięśni stopy i stawu skokowego.

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Typowym objawem zapalenia rozcięgna podeszwowego jest ból dolno-przyśrodkowej okolicy pięty – o największym nasileniu w godzinach porannych, towarzyszący pierwszym krokom po wstaniu z łózka. Celem poszerzenia diagnostyki w niespecyficznych postaciach patologii rozcięgna, w większości przypadków wystarczające jest badanie USG. W badaniu MRI stopy obserwuje się pogrubienie struktury rozcięgna, hiperintensywny sygnał w obrazie T2-zaleznym oraz niekiedy obrzęk szpiku guza kości piętowej.

 

Źródła:

Honkowicz M. Knap D. Obrazowanie w zakresie stawu skokowego i kości stępu [w:] Sieroń D. Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji. Warszawa 2017; s. 187-210.

Najczęściej zadawane pytania o rezonans magnetyczny stopy:

{faqs cat=138}

Reklamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *