Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny nadgarstka

Nadgarstek cechuje skomplikowana budowa i mechanika ruchu. Do najczęściej diagnozowanych problemów w obrębie nadgarstka należą urazy – złamania kości oraz zwichnięcia w stawach nadgarstka. Do nieurazowych schorzeń zalicza się m.in. zmiany zwyrodnieniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie pochewek ścięgnistych oraz neuropatie uciskowe (np. zespół cieśni kanału nadgarstka). Rezonans magnetyczny nadgarstka stanowi cenną metodę diagnostyczną umożliwiającą ocenę mnogich niewielkich struktur położonych w okolicy nadgarstka.

 

Rezonans magnetyczny nadgarstka – możliwości diagnostyczne

{mp4}rezonans_mri/usg_nadgarstka/rezonans-nadgarstka-krakow|512|512|0{/mp4}

 

Złamania kości nadgarstka

Złamania kości łódeczkowatej, księżycowatej czy trójgroniastej udaje się najczęściej ocenić na zdjęciach rentgenowskich lub obrazach tomografii komputerowej. W wątpliwych przypadkach wykorzystuje się badanie rezonansu magnetycznego. Rezonans magnetyczny w sekwencjach T1-zależnych daje możliwość prześledzenia hipointensywnych szczelin złamania. Pozwala także rozróżnić złamanie ostre od złamania przewlekłego.

Martwice kości nadgarstka

Martwice kości rozwijają się zwykle na tle zaburzeń ukrwienia. Najczęściej dochodzi do martwicy kości księżycowatej (choroba Kienböcka) lub kości łódeczkowatej (choroba Preisera). Rezonans magnetyczny umożliwia wykrycie martwicy oraz określenie stopnia zaawansowania schorzenia. W zależności od wybranej sekwencji (T1- lub T2- zależnej) martwica kości widoczna jest jako obszar obniżonego lub podwyższonego sygnału.

Niestabilność nadgarstka

W warunkach niestabilności nadgarstka więzadła łączące poszczególne kości są niewydolne. Przenoszenie obciążeń jest nieprawidłowe, a ruchomość w stawach patologiczna. Rezonans magnetyczny nadgarstka daje możliwość dokładnej oceny stopnia uszkodzenia więzadeł.

Uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej

Chrząstka trójkątna położona jest między końcem kości łokciowej a bliższym szeregiem kości nadgarstka. Chrząstkę trójkątną otaczają więzadła. Do uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej może dojść na tle zmian przeciążeniowych lub w wyniku ostrego urazu. Rezonans magnetyczny umożliwia ocenę pęknięć chrząstki oraz uszkodzeń okolicznych więzadeł.

Zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni

Do chorób zapalnych obejmujących pochewki ścięgniste należą: choroba de Quervaina, zapalenie pochewek ścięgnistych mięśni: prostownika długiego kciuka, prostownika łokciowego nadgarstka lub zginacza promieniowego nadgarstka. Diagnostyka obejmuje zwykle badanie USG okolicy nadgarstka. Rezonans magnetyczny wykonywany jest w przypadku, gdy wynik badania USG nie jest jednoznaczny. Na obrazach T2-zależnych z saturacją tkanki tłuszczowej można dostrzec hiperintensywny płyn gromadzący się w obrębie pochewki ścięgna oraz ewentualne uszkodzenia samego ścięgna. Rezonans umożliwia ponadto ocenę wysięków, zmian podchrzęstnych, nadżerek i hipertroficznej błony maziowej w przebiegu chorób reumatoidalnych.

Neuropatie uciskowe

Neuropatia uciskowa to zaburzenie czynności nerwu spowodowane jego uciskiem. Objawami ucisku nerwu jest mrowienie, drętwienie palców rąk oraz czasem osłabienie siły chwytu ręki. Do najczęściej spotykanych neuropatii okolicy nadgarstka należą: zespół cieśni kanału nadgarstka (ucisk nerwu pośrodkowego) oraz zespół kanału Guyona (ucisk nerwu łokciowego). Rezonans magnetyczny w sekwencjach T1-zależnych pozwala uwidocznić obrzęk i powiększenie pola przekroju danego nerwu. Możliwe jest także zlokalizowanie przyczyny ucisku nerwu (ganglion, przemieszczona urazowo tkanka lub obrzęk tkanek pochodzenia zapalnego).

Rezonans magnetyczny nadgarstka – jak wygląda?

Rezonans magnetyczny nadgarstka jest badaniem nieinwazyjnym i bezpiecznym. Dalszy odcinek kończyny górnej umieszczany jest w specjalnej, dedykowanej do badań nadgarstka cewce. Nie ma konieczności przebywania w zamkniętym tunelu urządzenia rezonansu – w Szpitalu Dworska w Krakowie dysponujemy rezonansem typu otwartego. W trakcie badania należy utrzymywać nieruchomą pozycję kończyny. Czas trwania badania zależy od celu diagnostycznego i rozległości badanego obszaru.

Reklamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *