• Zabiegi kolana

  Przeszczep łąkotki kolana

  Łąkotki to dwie elastyczne struktury w kształcie litery „C” leżące pomiędzy powierzchniami stawowymi piszczeli oraz kości udowej. U młodych osób uprawiających sport uszkodzenia łąkotek z reguły wynikają z ostrego urazu kolana. U osób starszych pęknięcie łąkotki częściej stanowi skutek postępujących zmian zwyrodnieniowych. Leczenie uszkodzonej łąkotki może być zachowawcze (rehabilitacja) lub operacyjne. Nie wszystkie urazy łąkotek zakwalifikowane do leczenia operacyjnego da się naprawić poprzez zszycie (przeczytaj więcej o artroskopowym szyciu łąkotki). Czasami konieczne jest usunięcie całej łąkotki lub jej części (meniscektomia), co negatywnie wpływa na mechanikę stawu i prowadzi do szybszego zużywania się chrząstki stawowej. Aby zapobiec negatywnym skutkom meniscektomii, u niektórych pacjentów można dokonać przeszczepu łąkotki lub jej fragmentu. Przeszczep…

 • Zabiegi kolana

  Torbiel Bakera

  Torbiel Bakera, znana także jako cysta Bakera lub torbiel podkolanowa, to niefizjologicznie powiększona przestrzeń łącznotkankowa, która wypełniona jest płynem stawowym. Swoim wyglądem przypomina guzek, który daje się wyczuć palpacyjnie przez skórę i często można go znaleźć przypadkowo podczas badania kolana. Lokalizuje się w dole podkolanowym na tylnej stronie uda pomiędzy ścięgnami głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia półbłoniastego. Pierwszy raz dolegliwość ta została opisana w 1877 roku przez dr Williama Bakera, od którego nazwiska wzięła swoją nazwę. Torbiel Bakera powstaje najczęściej u dzieci w wieku 4-7 lat i u dorosłych w wieku 35- 70 lat, a jej umiejscowienie jest w większości przypadków stałe. Torbiele występują powszechnie u dzieci i…

 • Zabiegi kolana

  Synowektomia kolana

  Staw kolanowy jest największym stawem w organizmie człowieka. Jest stawem złożonym funkcjonalnie zbudowanym z dwóch części (przedziałów) często określanymi jako stawy: stawu udowo-goleniowego utworzonego z powierzchni stawowych kłykci kości udowej oraz powierzchni stawowych górnej części piszczeli, częściowo rozdzielonych dwiema łącznotkankowymi łąkotkami, które dopasowują do siebie powierzchnie stawowe w czasie ruchów stawu kolanowego; stawu rzepkowo-udowego, w skład którego wchodzi powierzchnia stawowa rzepki położona na jej tylnej stronie oraz przednia powierzchnia stawowa dalszego końca kości udowej. Kolano wzmocnione jest kilkunastoma więzadłami zewnętrznymi oraz dodatkowo bardzo silnymi więzadłami wewnętrznymi – więzadłem krzyżowym przednim i tylnym. Przestrzeń stawu udowo-goleniowego i rzepkowo-udowego jest ograniczona torebką stawową. Zbudowana jest ona z dwóch warstw: zewnętrznej, którą tworzą…

 • Zabiegi kolana

  Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL

  Uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego (PCL, posterior cruciate ligament) może stanowić izolowany uraz w obrębie kolana, choć często towarzyszy jednoczesnemu zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL, anterior cruciate ligament), uszkodzeniu chrząstki stawowej i innych struktur kolana [1]. Leczenie operacyjne zerwanego więzadła krzyżowego tylnego przeprowadza się podczas zabiegu artroskopii. Artroskopia kolana jest zabiegiem małoinwazyjnym, polegającym na wprowadzeniu do wnętrza stawu przez małe nacięcia na kolanie kamery oraz narzędzi chirurgicznych. Chirurg operuje, oglądając obraz wewnętrznych struktur kolana na ekranie monitora. Zerwane więzadło krzyżowe tylne może być zastąpione naturalnym przeszczepem pobranym z tkanek własnych pacjenta (ścięgna lub więzadła), tkanek od zmarłego dawcy lub może być w całości zastąpione sztuczną protezą. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego PCL…

 • Zabiegi kolana

  Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL

  Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL, anterior cruciate ligament) należy do najczęstszych urazów w obrębie stawu kolanowego, Leczenie operacyjne zerwanego więzadła odbywa się podczas artroskopii kolana – małoinwazyjnego zabiegu polegającego na wprowadzeniu do wnętrza stawu przez małe nacięcia powłok ciała kamery oraz narzędzi chirurgicznych. Operator zastępuje uszkodzone więzadło biologicznym przeszczepem lub rzadziej syntetyczną protezą. Zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego umożliwia przywrócenie stabilności kolana wymaganej nie tylko dla bezpiecznego uprawiania sportu czy podejmowania pracy fizycznej, ale także poprawia komfort życia u aktywnych osób podczas wykonywania codziennych czynności.

 • Zabiegi kolana

  Osteotomia podkolanowa

  Osteotomia podkolanowa (HTO, High Tibial Osteotomy – wysoka osteotomia piszczeli) jest procedurą operacyjną polegającą na częściowym przecięciu kości piszczelowej i jej zespoleniu w skorygowanej pozycji celem uzyskania prawidłowej osi stawu kolanowego. Dzięki temu nadmierne obciążenie zostaje przeniesione z uszkodzonej części stawu na jego zdrowy obszar. Osteotomia podkolanowa stanowi jedną z metod leczenia choroby zwyrodnieniowej przedziału przyśrodkowego kolana z towarzyszącą szpotawością piszczeli. Znacznie rzadziej wykonuje się osteotomię podkolanową w celu korekcji w koślawości kolana w zmianach zwyrodnieniowych przedziału bocznego. Kolana koślawe najczęściej wynikają z zaburzenia osi kości udowej – wówczas celem zabiegu jest korekcja osi tej właśnie kości – czyli wykonanie osteotomii nadkolanowej (DFO, Distal Femoral Osteotomy – osteotomia dalsza udowa).…

 • uszkodzenia lakotek
  Zabiegi kolana

  Artroskopowe szycie łąkotki

  Łąkotki są bardzo ważnymi strukturami chroniącymi chrząstkę stawową kolana przed nadmiernym zużyciem. Każde podejrzenie urazu łąkotki należy dokładnie zdiagnozować, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wdrożyć odpowiednie leczenie. Istnieje wiele typów urazów łąkotek – niektóre z nich (np. drobne pęknięcia, stłuczenie) można leczyć zachowawczo, inne natomiast wymagają wykonania zabiegu operacyjnego. Szczególnie niekorzystną sytuacją jest, gdy uszkodzony fragment łąkotki jest niestabilny i zaczyna uszkadzać powierzchnię chrząstki stawu kolanowego, ponieważ może to prowadzić do jej zniszczenia i szybkiego zwyrodnienia kolana.

 • Zabiegi kolana

  Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

  Endoprotezoplastyka stawu kolanowego (alloplastyka kolana) to zabieg operacyjny polegający na wymianie zniszczonego stawu kolanowego na sztuczny implant. Celem wszczepienia endoprotezy jest ulga w dolegliwościach bólowych spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi oraz poprawa zakresu ruchu. Endoproteza kolana z powodzeniem zastępuje główne funkcje naturalnego stawu – pacjent jest w stanie chodzić bez utykania, dzięki czemu jakość życia ulega zdecydowanej poprawie.

 • Zabiegi kolana

  Leczenie zwichnięcia rzepki

  Staw kolanowy jest największym stawem organizmu człowieka. Jest on stawem złożonym łączącym kość udową i piszczelową. Staw współtworzy trzeszczka w postaci rzepki, która obok ścięgna i mięśnia czworogłowego uda oraz więzadła rzepki tworzy aparat wyprostny stawu kolanowego. U osób o prawidłowej budowie anatomicznej rzepka znajduje się w obrębie bloczka kości udowej i wraz z nim tworzy staw rzepkowo-udowy. Ze względu na duże siły jakie przenosi kolano jego torebka stawowa wzmocniona jest wieloma więzadłami, a dodatkową stabilizację zapewniają wewnątrz stawu: więzadła krzyżowe i łękotki.

 • Zabiegi kolana

  Artroskopia kolana

  Artroskopia (artros czyli staw, scope - wizjer) jest małoinwazyjną metodą operacji, która pozwala na spenetrowanie stawu bez konieczności otwierania powłok ciała. Artroskop wprowadzany jest przez otwór o średnicy około 8 mm. Za jego pomocą można wykryć i zdiagnozować zmiany patologiczne w stawie kolanowym i co najważniejsze dokonać procedury leczenia. Artroskopia jest dość młodą metodą diagnozowania i leczenia. Choć podobne operacje były wykonywane już na początku XX wieku, to dopiero zastosowanie tzw. toru wizyjnego w połowie lat 80. okazało się przełomem. Zwiększyło to możliwości diagnostyczne i skuteczność przeprowadzanych zabiegów. Dzięki kolejnym usprawnieniom dziś artroskopia jest jedną z najskuteczniejszych i najpopularniejszych metod leczenia kolana. Należy pamiętać, że słowo artroskopia nie opisuje dokładnie…