• Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny stawu skokowego

  Staw skokowy stanowi jeden z najbardziej obciążanych stawów – bierze udział w przenoszeniu ciężaru całego ciała. Staw skokowy cechuje więc wysoka podatność na urazy. Ostre uszkodzenia stawu skokowego występują najczęściej u sportowców uprawiająych dyscypliny, takie jak piłka nożna, koszykówka czy siatkówka. Rozpoznanie uszkodzeń, zwłaszcza chrząstki stawu skokowego, znacznie ułatwia badanie rezonansu magnetycznego (MRI, Magnetic Resonance Imaging). Badanie MRI pozwala precyzyjnie ocenić głębokość i rozległość uszkodzeń, ułatwiając kwalifikację do zabiegów operacyjnych naprawy chrząstki stawowej. Rezonans magnetyczny znajduje także zastosowanie w ocenie zaawansowania zmian zwyrodnieniowych. Jest to badanie bezpieczne i całkowicie bezbolesne. Rezonans magnetyczny stawu skokowego – wskazania diagnostyka urazów oraz ich powikłań, np. uszkodzenia chrząstki w wyniku skręcenia stawu skokowego, zmiany…

 • Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny nadgarstka

  Nadgarstek cechuje skomplikowana budowa i mechanika ruchu. Do najczęściej diagnozowanych problemów w obrębie nadgarstka należą urazy – złamania kości oraz zwichnięcia w stawach nadgarstka. Do nieurazowych schorzeń zalicza się m.in. zmiany zwyrodnieniowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie pochewek ścięgnistych oraz neuropatie uciskowe (np. zespół cieśni kanału nadgarstka). Rezonans magnetyczny nadgarstka stanowi cenną metodę diagnostyczną umożliwiającą ocenę mnogich niewielkich struktur położonych w okolicy nadgarstka.   Rezonans magnetyczny nadgarstka – możliwości diagnostyczne {mp4}rezonans_mri/usg_nadgarstka/rezonans-nadgarstka-krakow|512|512|0{/mp4}   Złamania kości nadgarstka Złamania kości łódeczkowatej, księżycowatej czy trójgroniastej udaje się najczęściej ocenić na zdjęciach rentgenowskich lub obrazach tomografii komputerowej. W wątpliwych przypadkach wykorzystuje się badanie rezonansu magnetycznego. Rezonans magnetyczny w sekwencjach T1-zależnych daje możliwość prześledzenia hipointensywnych szczelin złamania.…

 • Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny stopy

  Ludzka stopa jest bardzo skomplikowaną strukturą pełniącą funkcję lokomocyjną i dźwigającą ciężar całego ciała. Układ kostno-stawowy oraz tkanki miękkie stopy są poddawane dużym obciążeniom, dlatego wyczerpująca diagnostyka tej części ciała jest niezmiernie istotna dla skutecznego planowania leczenia ewentualnych patologii mających wpływ na jakość chodu człowieka. Rezonans magnetyczny (MRI, Magnetic Resonance Imaging) daje możliwość szczegółowego obrazowania tkanek całego ciała. W zakresie badania stopy rezonans magnetyczny umożliwia ocenę struktur głębiej położonych i niewidocznych w badaniu USG, a także tkanek miękkich niewidocznych na zdjęciu rentgenowskim oraz w badaniu tomografii komputerowej. Badanie MRI stopy wykorzystywane jest w zakresie kompleksowej diagnostyki struktur stopy, wykonuje się je głównie w stanach pourazowych oraz przed zabiegami operacyjnymi. 

 • Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny łokcia

  Łokieć jest skomplikowanym w budowie stawem, który często ulega przeciążeniom podczas aktywności sportowej angażującej kończynę górną. Kontuzja łokcia może nastąpić również wskutek upadku z oparciem dłoni na podłożu lub stanowić wynik bezpośredniego urazu. Struktury łokcia mogą być także objęte procesem zapalnym, chorobą zwyrodnieniową lub w okolicy tego stawu może dojść do ucisku nerwów. W rozpoznaniu patologii stawu łokciowego istotną rolę odgrywa diagnostyka obrazowa. Rezonans magnetyczny (MRI, Magnetic Resonance Imaging) pozwala na jednoczesną ocenę struktur kostnych i miękkich, co znacznie ułatwia wybór odpowiedniego postępowania leczniczego. Badanie MRI wykonywane jest, gdy wyniki ultrasonografii czy tomografii komputerowej są niejednoznaczne lub niewystarczające do precyzyjnej oceny zakresu uszkodzeń.

 • rezonans kregoslupa szyjnego krakow
  Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny kręgosłupa

  Rezonans magnetyczny (MRI, Magnetic Resonance Imaging) jest „złotym standardem” w ocenie więzadeł, krążków międzykręgowych, kanału kręgowego, struktur układu nerwowego oraz innych tkanek miękkich otaczających kręgosłup. Badanie MRI stanowi najbardziej dokładną nieinwazyjną metodę diagnostyczną urazów oraz stanów chorobowych kręgosłupa niewidocznych w innych badaniach - zdjęciach rentgenowskich i tomografii komputerowej. Badanie MRI kręgosłupa powinien wykonywać doświadczony radiolog w konsultacji z neurochirurgiem lub ortopedą. Warto pamiętać, że w przypadku uogólnionych zmian zwyrodnieniowych obraz MRI patologicznych struktur kręgosłupa nie zawsze musi korelować z objawami klinicznymi. Dobry lekarz potrafi włączyć wynik rezonansu magnetycznego do całościowej analizy stanu pacjenta i na tej podstawie zaplanować odpowiednie leczenie. Istnieją również schorzenia, których wczesne stadium zaawansowania udaje się rozpoznać…

 • uszkodzenie acl rezonans kolana krakow
  Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny kolana

  Rezonans magnetyczny (MRI, Magnetic Resonance Imaging) jest jedną z metod wykorzystywanych w diagnostyce urazów i patologii narządu ruchu. Badanie MRI kolana w sposób najbardziej dokładny obrazuje elementy stawu - umożliwia ocenę struktur głębiej położonych i niewidocznych w badaniu USG. MRI kolana uwidacznia tkanki miękkie niewidoczne na zdjęciu rentgenowskim czy w badaniu tomografii komputerowej. Badanie rezonansem magnetycznym jest metodą z wyboru służącą ocenie uszkodzenia kolana przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Rezonans magnetyczny stawu kolanowego powinien wykonywać i interpretować doświadczony radiolog w konsultacji z chirurgiem ortopedą. Bardzo istotna jest również jakość sprzętu, na którym wykonywane jest badanie MRI.

 • Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny biodra

  Rezonans magnetyczny MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging) umożliwia bardzo precyzyjną i jednocześnie bezpieczną ocenę stawów biodrowych. Podczas badania MRI na tkanki osoby badanej oddziałuje pole magnetyczne oraz fale radiowe. Pacjent nie musi pozostawać pod wpływem wysokich dawek promieniowania rentgenowskiego, które wykorzystuje tomografia komputerowa. Rezonans magnetyczny biodra pozwala na ocenę struktur, które nie są widoczne na zdjęciach rentgenowskich i w tomografii komputerowej tj. chrząstki stawowej, obrąbka stawowego, więzadeł, mięśni, nerwów oraz naczyń krwionośnych. Badanie metodą obrazowania rezonansu magnetycznego wykorzystuje się głównie w stanach pourazowych oraz w procesie kwalifikacji do leczenia operacyjnego stawu biodrowego. Rezonans magnetyczny biodra z kontrastem Diagnostyka uszkodzeń chrząstki i obrąbka stawowego często wymaga podania gadolinowego środka kontrastowego o…

 • uszkodzenie sciegna nadgrzebieniowego rezonans barku krakow
  Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny barku

  Rezonans magnetyczny (MRI, Magnetic Resonance Imaging) jest nowoczesną metodą diagnostyczną, która umożliwia obrazowanie zarówno struktur kostnych jak i tkanek miękkich stawu barkowego. Podczas badania MRI ocenie poddawany jest m.in. obrąbek i więzadła stawu ramiennego, kaletki, ścięgna stożka rotatorów, brzuśce mięśni obręczy barkowej pod kątem ich atrofii czy przebieg nerwów kończyny górnej. W wielu urazach i patologiach barku rezonans magnetyczny stanowi złoty standard nieinwazyjnej metody diagnostycznej, która pozwala zaplanować zabieg operacyjny jak i ocenić jego efekt.

 • Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny

  Rezonans magnetyczny (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI) stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się metodę diagnostyki obrazowej. Badaną część ciała umieszcza się w silnym polu magnetycznym, co umożliwia bardzo precyzyjną i jednocześnie bezpieczną ocenę struktury tkanek, które nie są widoczne na zdjęciach rentgenowskich, tj. więzadeł, mięśni, nerwów czy naczyń krwionośnych. W wyniku badania rezonansem magnetycznym otrzymuje się przekroje obrazujące poszczególne warstwy ciała w wybranych płaszczyznach. MRI jest niezwykle przydatne we wczesnym rozpoznaniu i ocenie wielu schorzeń i urazów narządu ruchu, szczególnie w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego kręgosłupa oraz kończyn.

 • Rezonans magnetyczny

  Mielografia rezonansu magnetycznego (MRI)

  Mielografia MR (MR-myelography) jest badaniem, które służy ocenie zmian chorobowych w obrębie kanału kręgowego, rdzenia kręgowego i płynu mózgowo- rdzeniowego. Badanie w sposób nieinwazyjny pozwala na uwidocznienie przestrzeni płynowych kręgosłupa, zwiększa w sposób istotny czułość konwencjonalnego badania MR, zwłaszcza w aspekcie oceny ucisku korzeni nerwowych, co jest szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu postępowania terapeutycznego.