• USG ortopedyczne

  USG stopy

  Stopa odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu pozycji stojącej oraz amortyzowaniu obciążeń podczas chodu i biegu. Badanie USG stopy umożliwia ocenę zmian na podłożu zapalnym i zwyrodnieniowym, których objawy mogą utrudniać chodzenie. USG stopy pozwala ponadto na rozpoznanie uszkodzeń tkanek miękkich tej okolicy – więzadeł, ścięgien mięśni, rozcięgien, nerwów i naczyń.  Jakie schorzenia i urazy można zdiagnozować za pomocą USG stopy? Ból pięty: Zapalenie rozcięgna podeszwowego (potocznie „ostroga piętowa”), Atrofia poduszki tłuszczowej pięty, tendinopatie ścięgna Achillesa przy jego przyczepie (tzw. tendinopatia insercyjna),  Guzki na podeszwie stopy (mogą być niebolesne): Choroba Ledderhose’a (fibromatoza rozcięgna podeszwowego), Inne zmiany nowotworowe (wskazany rezonans magnetyczny stopy), Ból podeszwy stopy z przodu: Uszkodzenie płytki podeszwowej, niestabilność stawu…

 • USG ortopedyczne

  USG palca ręki

  USG palca może być składową badania USG dłoni lub stanowić osobne badanie USG. W obrębie każdego palca lekarz dokonuje oceny: więzadeł stawów nadgarstkowo-śródręcznych, międzypaliczkowych bliższych i międzypaliczkowych dalszych, ścięgien mięśni prostujących i zginających palec, troczków prostowników i zginaczy, mięśni kłębu kciuka i kłębika palca małego.

 • USG ortopedyczne

  USG stawu skokowego

  Badanie USG stawu skokowego umożliwia ocenę wybranych wad wrodzonych, a także wielu zmian na podłożu przeciążeniowym i zapalnym. USG stawu skokowego pozwala ponadto na rozpoznanie uszkodzeń tkanek miękkich otaczających staw – więzadeł, ścięgien mięśni, nerwów i naczyń, a także ocenę obrysów kostnych i chrząstki w ograniczonym zakresie. Zaleca się, aby badanie USG stawu skokowego było wykonywane po każdym urazie skrętnym kostki. Z uwagi na dużą ilość struktur tej okolicy badanie USG powinno być ukierunkowane przez badanie kliniczne, aby szybko postawić właściwą diagnozę, a w razie wątpliwości zlecić wykonanie rezonansu magnetycznego.

 • USG ortopedyczne

  USG mięśni i tkanek miękkich

  Badanie ultrasonograficzne (USG) mięśni umożliwia diagnostykę uszkodzeń w obrębie wszystkich elementów badanego mięśnia (brzuśca, ścięgien oraz przyczepów ścięgien do kości). Badanie USG pozwala na precyzyjną ocenę mięśni kończyn oraz powierzchownie leżących mięśni szyi i tułowia. Podczas badania USG można określić lokalizację uszkodzenia mięśnia lub przemieszczenia się kikuta ścięgna w przypadku jego zerwania. Ponadto możliwa jest ocena procesu gojenia ścięgien i mięśni w trakcie leczenia zachowawczego jak i po zabiegach naprawczych lub rekonstrukcyjnych. Badanie ultrasonograficzne umożliwia także wykrycie stanu zapalnego, wysięku, zmian degeneracyjnych oraz obecności guzów tkanek miękkich.

 • USG ortopedyczne

  USG łokcia

  Badanie USG stawu łokciowego jest wykorzystywane w diagnostyce bólu łokcia, ograniczeniu ruchomości w stawie oraz w przypadku zmniejszenia siły mięśni ramienia lub przedramienia. USG łokcia umożliwia ocenę zmian zwyrodnieniowych stawu oraz pozwala na rozpoznanie większości patologii tkanek miękkich otaczających staw łokciowy (np. zespołu łokcia tenisisty). Ponadto istnieje możliwość prześledzenia przebiegu nerwów pod kątem możliwego ucisku uwięźnięcia na poziomie struktur stawu łokciowego.

 • USG ortopedyczne

  USG dłoni

  USG dłoni znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce chronicznych bólów nadgarstka, stanów pourazowych, obrzęków, zapaleń oraz zaburzeń czucia w obrębie ręki oraz palców. W badaniu USG najczęściej ocenia się stawy ręki, struktury leżące w kanale nadgarstka oraz ścięgna palców. Dzięki możliwości oceny dynamicznej tkanek USG stanowi najczęściej wybieraną metodę diagnostyczną w większości patologii okolicy ręki. W niektórych przypadkach USG stanowi dopełnienie wyników badań czynnościowych, np. badania przewodnictwa nerwowego nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału nadgarstka. USG ręki poprzez lokalizację patologicznych zmian ułatwia planowanie leczenia chirurgicznego. Ponadto USG stanowi nieocenione narzędzie do monitorowania procesu gojenia i przebudowy tkanek po zabiegach interwencyjnych, a także kontrolę skuteczności leczenia niektórych patologii, np. stanu po aspiracji…

 • USG ortopedyczne

  USG biodra

  USG biodra u dorosłych stanowi łatwo dostępną nieinwazyjną metodę diagnostyczną, która umożliwia rozpoznanie większych patologii w obrębie stawu biodrowego. USG biodra jest przydatne m.in. w potwierdzeniu stanu zapalnego, obecności wysięku w stawie oraz nieprawidłowości w obrębie zarysów kostnych stawu. Badanie USG znajduje szczególne zastosowanie w diagnostyce urazów przeciążeniowych mięśni okolicy biodra i pachwiny u sportowców. Należy zaznaczyć, że staw biodrowy jest głęboko położonym stawem i nie wszystkie struktury okołostawowe są widoczne w wystarczającym zakresie w badaniu USG. W razie konieczności lekarz kieruje na rezonans magnetyczny stawu biodrowego. Przeczytaj także: USG stawów biodrowych u dzieci

 • USG ortopedyczne

  USG barku

  Badanie USG barku służy diagnostyce dolegliwości bólowych, ograniczeń zakresu ruchomości w stawie ramiennym oraz stanów zmniejszenia siły mięśni sterujących kompleksem barkowo-ramiennym. USG barku jest często wykonywane w przypadku podejrzenia patologii w obrębie ścięgien stożka rotatorów i posiada w tym zakresie porównywalną wartość diagnostyczną jak rezonans magnetyczny [1]. Szczególnie cenne jest dynamiczne badanie USG barku, które odbywa się w trakcie wykonywania ruchu ramieniem. Umożliwia ono ocenę obrazów tkanek w czasie rzeczywistym, wysoko korelującą z objawami klinicznymi zgłaszanymi przez pacjenta. Sonochirurgia barku obejmuje szereg zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne podanie leku dokładnie w chore miejsce. Zabiegi te mogą mieć także na celu aspirację płynu stawowego (punkcję stawu)…

 • USG ortopedyczne

  USG kolana

  Badanie USG kolana umożliwia precyzyjną ocenę schorzeń i urazów dotyczących ścięgien, więzadeł pobocznych, naczyń oraz częściowo struktur wewnątrzstawowych. Badanie USG stawu kolanowego wykazuje pewne ograniczenia przy ocenie zmian dotyczących łąkotek oraz więzadeł krzyżowych. Bardzo ważne jest wcześniejsze postawienie wstępnej diagnozy na podstawie badania klinicznego – umożliwia to określenie struktur, które mogą być oceniane podczas badania USG kolana, a kiedy należy uzupełnić diagnostykę wykonując tomografię czy rezonans magnetyczny kolana. Możliwość oceny dynamicznej sprawia, że badanie USG stawu kolanowego przeważa nad pozostałymi metodami obrazowania. Struktury kolana takie jak więzadła lub ścięgna mogą być badane w spoczynku oraz w trakcie wykonywania odpowiednich testów czy napinania mięśni. USG może także służyć nawigacji podczas wykonywania…